Consult aan bed uit laagvariabele zorg gewipt

Het Verzekeringscomité van 10 september haalde het consult aan bed uit de laagvariabele zorg. Ook geriaters, pediaters en psychiaters zullen een zucht van opluchting slaken omdat enkele van hun belangrijke prestaties niet in deze forfaits blijven zitten.

Maar in eerste instantie belangrijk voor alle specialisten is dat het consult aan bed (599082) voor de bijgeroepen specialist uit de gestandaardiseerde laagvariabele zorg (LVZ) verdwijnt, geeft Bvas-voorzitter Marc Moens aan. De evacuatie van enkele andere prestaties uit die LVZ ziet hij voor zijn syndicaat als een belangrijke verwezenlijking.

Voor de geriater verdwijnen eveneens enkele prestaties uit de LVZ, besliste het Verzekeringscomité (prestatie uitgevoerd op andere dienst dan G, deelname aan multidisciplinair teamoverleg op een andere dienst dan G…).

En voor de psychiatrie valt een waslijst aan prestaties weg uit de LVZ, onder meer de mediatiegesprekken.

Kinderartsen halfweg

Wat de pediaters betreft, werd zeker al een belangrijke stap gezet zoals voor het toezichtshonorarium op een N*. Marc Moens: “Het gaat hier om de behandeling van moeilijkere patiëntjes die gehospitaliseerd zijn terwijl mama dikwijls nog in ziekenhuis verblijft. Men was van plan om die prestaties enkel op het globaal prospectief honorarium van de mama te zetten.”

Daarnaast vergt een intraveneuze perfusie tijd en deskundigheid. En hier valt voor de kinderartsen nog een hele weg te gaan want ze willen ook die nomenclatuurnummers uit het forfait halen. In totaal is daar toch zowat 140.000 euro mee gemoeid. Samen met een aantal andere nomenclatuurnummers die de kinderartsen graag nog geëvacueerd willen zien uit de LVZ, komt dat neer op een totaalbedrag van 191.000 euro. Heel wat voorstellen voor de pediaters werden aangenomen, maar dit laatste dus nog niet.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Bart WERBROUCK

    14 september 2018

    Consult aan bed, OK, maar hoe zit het met de technische prestatie die bij dit consult wordt uitgevoerd?