Proefproject teledermatologie : 1.300 tele-expertises op dit moment

Tele-expertise is een van de vormen die telegeneeskunde kan aannemen. Zo kunnen collega's elkaar, op afstand, raadplegen over de klinische situatie van een patiënt zonder dat die patiënt aanwezig is. Het Riziv test de formule momenteel bij dermatologen en huisartsen. Er zijn al 1.300 gespecialiseerde adviezen verstrekt. 

In februari jl. begon het Riziv met een proefproject teledermatologie op federale schaal, waarbij 50 specialisten en 400 huisartsen werden ingeschakeld.

Het principe is eenvoudig: de deelnemende dermatologen stellen hun deskundigheid ter beschikking over gevallen die hun door verwijzende artsen worden voorgelegd, en dat langs elektronische weg en met foto's. Ze verbinden zich ertoe om onmiddellijk te reageren, een diagnose te stellen, de patiënt een behandelingsvoorstel te doen... De huisarts geeft dit advies door aan de patiënt, die ervan verzekerd is dat, als zijn probleem een fysieke raadpleging vereist, de specialist zich snel ter beschikking zal houden. 

Het is de bedoeling dat het concept wordt geëvalueerd hetzij na één jaar werking (d.w.z. uiterlijk in februari 2022), hetzij wanneer de kaap van 2.000 tele-expertises is overschreden.  

Wat is de huidige stand van zaken voor dit experiment, dat a priori niet al te zeer te lijden mocht hebben onder de gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende beperkingen omdat het net over  geneeskunde vanop afstand gaat? Het zit op koers, bevestigt het Riziv. Tot op heden zijn al 1.300 tele-expertises uitgevoerd. Dat wil zeggen met evenveel betalingen van 22,33 euro aan de specialisten die 'het spel spelen'. 

Het Riziv moest wat aandringen om een beroep te doen op huisartsen, vooral in Wallonië, om het verwachte quotum van 400 huisartsen te halen. Het team van 50 dermatologen werd sneller samengesteld. De participatiekloof tussen noord en zuid blijft bestaan. "Franstalige huisartsen zijn aanzienlijk minder talrijk dan Nederlandstalige huisartsen om aan het project deel te nemen", zegt het Riziv. "De verhouding is 1 op 2. Van de specialisten is 1 op de 3 Franstalig.

Een evaluatie van de operatie is gepland 3 maanden na het einde van de gegevensverzameling. 

> Teledermatologie: Riziv werft huisartsen en specialisten aan

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.