Onroerend goed in mede-eigendom: wat is er veranderd op 1 januari?

De regels inzake mede-eigendom zijn sinds 1 januari 2019 veel soepeler geworden. De hervorming is vooral doorgevoerd zodat mede-eigenaars eenvoudiger beslissingen kunnen nemen en om te vermijden dat de situatie vastzit als het niet tot een akkoord komt.

 Als u een appartement in een appartementenblok bezit, hebt u op de vergaderingen van mede-eigenaars vast al te maken gehad met delicate situaties, bijvoorbeeld als er werken aan het gebouw moeten worden uitgevoerd. Goed nieuws: sinds 1 januari zijn enkele regels soepeler geworden.

Voortaan volstaat een tweederdemeerderheid van de stemmen op de algemene vergadering om te beslissen over werken aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Nog een ander voorbeeld: voor werken aan het gebouw die moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijk vastgelegde normen, volstaat voortaan een meerderheid van 50% plus één stem. In beide gevallen is er dus geen meerderheid van driekwart van de stemmen meer nodig. Er zullen dus gemakkelijker beslissingen kunnen worden genomen.

De wet bepaalt sinds 1 januari ook dat de vrederechter een voorlopige bewindvoerder kan aanstellen als de algemene vergadering verlamd wordt door geschillen tussen de mede-eigenaars. Op vraag van de mede-eigenaars beschikt die bewindvoerder dan over een mandaat om zelf belangrijke beslissingen over het gebouw te nemen.

Nog een andere nieuwigheid: de mede-eigenaars moeten voortaan een bijdrage in een verplicht reservefonds storten van minstens 5% van het bedrag dat ze gewoonlijk storten voor de gewone lasten. Dat reservefonds dient om de kosten te dekken voor de inrichting of het onderhoud die het budget van de gewone bijdragen zouden overschrijden.

Bent u mede-eigenaar? U vindt alle nieuwe wettelijke bepalingen op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: www.notaris.be.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.