"Goed akkoord voor de huisartsen" (Jos Vanhoof, Bvas)

Het akkoord voor twee jaar stemt dr. Jos Vanhoof (Bvas) relatief tevreden. Voor de huisartsen werd immers heel wat bereikt. Hij somt de verwezenlijkingen op.

Honoraria:

  • Er komt een lineaire indexatie van 6,05%.
  • Daarnaast worden de honoraria extra met 0,5% verhoogd.

Doelmatige zorg:

De beschikbaarheidshonoraria tijdens de weekendwacht stijgen van 7,6 euro naar 15,2 euro per uur, ruim een verdubbeling.

GMD

Er is een uitbreiding van de vergoeding chronisch zieken afgesproken: voor de patiënten van 0-30 jaar en de 85-plussers komt de verhoging neer op 20,83%.

Ondersteuning huisartsenpraktijken

Opleidings-, werkings- en infrastructuurkosten: een eenmalig bedrag van 7.500 euro is voorzien.

Praktijkmanagement: 

  • Per 1000 gmd's: 1.794 euro
  • Per 1500 gmd's: 2.392 euro
  • Per. 2500 gmd's: 3.588 euro

Palliatief forfait stijgt met 10 euro per maand voor zes maanden.

Huisartsarme gebieden: 2,26 miljoen ondersteuning voor haio's die aan de slag gaan in een ruraal gebied met een groot huisartsentekort.

Permanentietoeslag 101113: die toeslag wordt gevoelig in waarde verhoogd om artsen te belonen die willen werken na 18u en zo de druk op de wachtposten/wachtdiensten kunnen verlichten.

Verhoogde tegemoetkoming

Vooral wat vooral de radiologen aangaat is er nog lang gediscussieerd over de patiënten met verhoogde tegemoetkoming VT's. Er werd afgesproken:

  • om tijdens een studiefase het eerste jaar 2024 het supplementenverbod voor de VT's nog niet te laten ingaan maar eerst te bestuderen welke patiënten voor de VT in aanmerking komen.
  • pas op 1 januari 2025 zou men het effect kunnen inschatten op het inkomen van vooral de specialisten van een supplementenverbod bij de ongeveer 990.000 patiënten.

> Akkoord voor twee jaar, met unanimiteit

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.