Tak 44-verzekeringen, een belegging in opmars?

Een bijzonder soort product kent een verrassende terugkeer in de beleggingsaanbevelingen van banken en verzekeringsmaatschappijen: de tak 44-verzekering. Verrassend? Niet helemaal, als je weet dat de bijzondere structuur van dit levensverzekeringscontract het mogelijk maakt om aan bepaalde belastingen te ontsnappen. Een verduidelijking.

De benaming ‘tak 44’ beantwoordt aan geen enkele wettelijke definitie. In werkelijkheid betreft het een product dat twee andere verzekeringsproducten combineert, namelijk de tak 21- en de tak 23-levensverzekeringen. Vandaar de naam: 21 + 23 = 44. De rekening klopt. 

Wat vinden we bij die producten? Elke bank biedt haar eigen samenstelling aan, sommige bieden u zelfs de mogelijkheid om een verzekering op maat samen te stellen. Enerzijds vinden we een of meer tak 21-producten terug. Het betreft levensverzekeringscontracten met kapitaalgarantie (na afhouding van een taks van 2% op elke storting), gewaarborgde rente (zelfs al bedraagt die ‘gewaarborgde rente’ tegenwoordig vaak 0%) en een eventuele winstdeelname. Tak 21-producten richten zich vooral op beleggers die op veilig willen spelen met de kapitaalgarantie, terwijl ze hopen op een hoger rendement dan dat van een klassiek spaarboekje door de eventuele winstdeelname.

Anderzijds zitten er een of meer tak 23-producten in. Hier is geen sprake meer van een kapitaalgarantie, maar betreft het verzekeringscontracten die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen die elk een meer of minder offensief profiel hebben en dus meer of minder risico inhouden.

Door die twee soorten producten te combineren kunt u met tak 44 het juiste evenwicht vinden tussen veiligheid (voor het deel belegd in tak 21) en mogelijk rendement (via tak 23). En dit is niet het enige argument ten voordele van die producten. De aanbieders hebben immers goed begrepen dat ze een niet onaanzienlijk voordeel opleveren in de huidige fiscale context: ze zijn niet onderworpen aan de taks op beursverrichtingen (TOB), ze worden buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de heffing op de effectenrekening die onlangs door de federale regering is ingevoerd en ze zijn vrijgesteld van roerende voorheffing als de belegger ze gedurende minstens 8 jaar en 1 dag aanhoudt. Er wordt alleen een taks van 2% afgehouden op de storting van de premies.

Door zijn aard – het betreft wel degelijk een levensverzekeringscontract – biedt het tak 44-product bovendien ook mogelijkheden op gebied van successieplanning, met name de mogelijkheid om de begunstigde aan te duiden in geval van overlijden van de verzekeringsnemer.

Als dit soort product u interesseert, bedenk dan wel dat het een belegging met risico’s betreft (er is geen kapitaalgarantie voor het tak 23-gedeelte), die bedoeld is om op lange termijn te beleggen (minstens 8 jaar). Afhankelijk van de aanbieder kunnen de instapkosten verschillen. U doet er dan ook goed aan verschillende aanbiedingen te vergelijken alvorens in te schrijven.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.