Esthetische geneeskunde krijgt facelift

De regering dient een wetsontwerp in dat enkele wijzigingen aanbrengt in de wet op de esthetische geneeskunde en de uitoefening ervan. De wijziging maakt het mogelijk voor bijvoorbeeld huisartsen om de titel te verwerven.
In 2013 voerde de overheid een wettelijke regeling in om de wanpraktijken binnen de esthetische geneeskunde aan te pakken. Bij gebrek aan een wettelijk kader was er soms sprake van ontsporingen, zowel door onbevoegden als door artsen die over geen enkele specifieke opleiding ter zake beschikken. De wet van 2013 verduidelijkte wie welke esthetische ingrepen mag uitvoeren.

De wet creëerde tevens een nieuwe bijzonder beroepstitel van niveau 2, namelijk arts-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde, een titel die voorbehouden werd aan beoefenaars van de geneeskunde met inbegrip van de tandheelkunde. Na een advies van de Hoge Raad van Artsen-Specialisten en Huisartsen uit 2016 stelt de regering nu enkele wijzigingen voor in een wetsontwerp dat in november werd ingediend.

De eerste wijziging in het wetsontwerp betreft de titel, die zou worden gewijzigd van een titel van niveau 2 tot een titel van niveau 3, omdat de Hoge Raad van oordeel is dat de bijzonder beroepstitel enkel zou mogen worden toegekend indien men reeds beschikt over een titel van niveau 2.

Dat heeft als voordeel dat het curatieve niet wordt gescheiden van de esthetische geneeskunde. Een benadering van de patiënt moet beide luiken steeds garanderen, vanuit kwaliteits- en veiligheidsstandpunt. Bijkomend voordeel: er moeten geen stageplaatsen worden gezocht voor een traject van vijf jaar. De regering wijst er ook op dat een titel van niveau 3 inhoudt dat er sprake moet zijn van een multidisciplinaire context, wat de patiënt en de zorg ten goede komt.

Ook huisartsen

De wijziging maakt het mogelijk voor bijvoorbeeld huisartsen om de titel te verwerven. Het verbod op cumulatie met de huisartsgeneeskunde wordt opgeheven. Tot nu moest een huisarts twee jaar na het behalen van de titel arts-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde kiezen tussen de huisartsenpraktijk en de esthetische ingrepen. Voortaan is er geen reden meer om een huisarts te vragen een keuze te maken.

Dat heeft als onrechtstreeks gevolg dat er geen Raad voor Medische Esthetiek moet worden opgericht. De nodige adviezen kunnen voortaan worden uitgebracht door de Hoge Raad van Artsen-Specialisten en Huisartsen.

Meer info over het wetsontwerp vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.