Omega-3 bij psoriatische artritis?

Dr Philippe Mauclet

Het nut van polyonverzadigde n-3-vetzuren bij psoriatische artritis verschilt naargelang van het evaluatiecriterium: de ziekteactiviteit, de ontsteking of het gebruik van pijnstillers.

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie werden de patiënten in twee groepen ingedeeld. Eén groep kreeg dagelijks 3 g omega-3-vetten en de andere 3 g olijfolie (placebogroep) gedurende 24 weken (1).

De ziekteactiviteit verminderde in de omega-3-groep, maar het verschil was niet significant. Het gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmers en paracetamol daarentegen verminderde wel significant. In de omega-3-groep h ebben de vorsers ook een significante vermindering van de vorming van leukotrieen B4 vastgesteld, een biomarker van ontsteking.

1. Kristensen S et al. Scandinavian Journal of Rheumatology Published online: 17 Mar 2017.