Breng uw oude getuigschriften voor verstrekte zorg terug naar uw belastingkantoor

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Sinds begin 2017 moeten gezondheidswerkers een nieuw model van getuigschrift voor verstrekte zorg afleveren aan de patiënten. Als u nog oude getuigschriften hebt, mag u die niet zomaar weggooien. Alleen uw belastingkantoor mag ze verzamelen.

Melanoom: waar wordt de meeste tijd verloren?

Actuality
Dr Jean-Claude Lemaire

Het is niet heel duidelijk hoe snel je de behandeling moet starten na het stellen van een diagnose van melanoom, maar het gezond verstand zegt dat je geen tijd moet verliezen.

Melanoom: rol van de micro-omgeving

Actuality
Dr Jean-Claude Lemaire

Er wordt veel onderzoek verricht naar verworven mutaties die predisponeren tot de transformatie van normale huidcellen tot precancereuze cellen, maar de mechanismen van evolutie van een nog goedaardig letsel naar een agressieve kanker zijn nog niet bekend.

Systematic review

Actuality
Charlotte Beaudart, Véronique Rabenda en prof. Olivier Bruyère

Een systematic review of systematisch literatuuronderzoek wordt meestal gebruikt om een samenvatting te maken van de resultaten van meerdere studies over hetzelfde onderwerp. Systematische literatuurstudies zijn dus heel belangrijk, in het bijzonder de voorbije jaren, waarin het aantal in de literatuur gepubliceerde artikelen is geëxplodeerd! Een systematic review wordt beschouwd als een onderzoek met een hoog wetenschappelijk bewijsniveau. Het staat aan de top van de piramide van de evidence-based medicine. Als het onderzoek van goede kwaliteit is, heeft het dus een hoger bewijsniveau dan gerandomiseerde gecontroleerde studies, cohortstudies, case-controlstudies…

Uithoudingssport: tussen verzadiging en verslaving

Actuality
Philippe Lambert
Philippe De Witte

Om ethische en praktische redenen is er nog maar weinig onderzoek verricht naar de werking van de hersenen in verband met ‘mentale weerstand’ tijdens langdurige sportieve inspanningen. Dat geldt ook voor bigorexia, de verslaving aan dergelijke inspanningen. De voormalige directeur van het Laboratoire de Biologie du Comportement (UCL), prof. Philippe De Witte, heeft lange tijd de hersenmechanismes bestudeerd die een rol spelen bij verslaving...

SKIN-prijs 2016 “Het mooiste beeld” (€1.250,00)

Actuality

12 beelden werden ingezonden

3 criteria:

Beeldkwaliteit (1-10 punten)

Casus-originaliteit (1-10 punten)

Didactische waarde (1-10 punten)

Evaluerende jury: Josette André, Hugo Boonen, Wolfram Fink, Pierre-Dominique Ghislain, Jo Lambert, Arjen Nikkels, Lauranne Pierret et Erwin Suys

EN DE WINNAAR IS…