Bankkosten: naar een totale transparantie

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

De Europese richtlijnen leggen aan de banken een grotere transparantie op inzake advies en tarifering van diensten. Op het vlak van advies is er al een grote vooruitgang geboekt. Op het vlak van kosten en commissies zal er vanaf 1 januari volgend jaar een nieuwe drempel worden overschreden. 

Werken zuivelproducten acne in de hand?

Actuality
Dr Philippe Mauclet

Een Noorse studie heeft het effect onderzocht van een hoge consumptie van zuivelproducten in het begin van de adolescentie op het optreden van matig ernstige tot ernstige acne in een later stadium van de adolescentie (1).

Opgelet: fraudeurs verfijnen hun technieken

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

De Belgische Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen (FSMA) waarschuwt de bedrijfsleiders en bestuurders van vennootschappen voor een nieuwe soort fraude die in België steeds vaker voorkomt. De ‘boiler rooms’ zijn bedrijven die rechtstreeks mogelijke investeerders aanspreken om hun fictieve producten aan te smeren. 

Verzeker uw inkomsten bij ongeval of ziekte

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Een ongeval, een ziekte, privébeslommeringen… Die moeilijkheden zijn voor niemand leuk. Een zelfstandige krijgt daarbovenop ook nog eens te maken met een belangrijk inkomensverlies. Met een gewaarborgd-inkomensverzekering kunt u zich indekken tegen de wisselvalligheden van het leven.

Investeren in een parkeerplaats? 5 tips!

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Steeds meer spaarders investeren in parkeerplaatsen. De instapkosten zijn niet zo hoog en de beloofde rendementen zien er aantrekkelijk uit. Nochtans is zo’n belegging niet zonder risico’s. Met een paar raadgevingen vermijd u er geld bij te verliezen. 

De fiscale aangifte is nog maar eens gewijzigd!

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Eind maart werd de nieuwe versie van de fiscale aangifte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Had u een vereenvoudigde versie verwacht? Dan zult u nog even geduld moeten hebben. Er zijn niet minder dan 75 nieuwe codes bijgevoegd, wat het totaal op 885 brengt.