Standpunt over het gebruik van biosimilars in psoriasis

Actuality

Belgian Psoriasis Working Group (BPWG): Hugo Boonen, Michel de la Brassine, Jo Lambert, Julien Lambert, Arjen Nikkels, Diane Roseeuw, Johan Snauwaert, Fabienne Willaert

 

De komst van biologische geneesmiddelen voor de behandeling van psoriasis heeft voor een therapeutische revolutie gezorgd voor de patiënten maar vormt ook een uitdaging voor de betaalbaarheid van de Belgische gezondheidszorg. Op 13 september 2013 keurde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het eerste biosimilaire monoclonaal antilichaam goed voor dezelfde indicaties als het referentiegeneesmiddel, waaronder matige tot ernstige psoriasis. Aangezien veel meer biosimilars zullen volgen, werd een consensusmeeting georganiseerd binnen de Belgian Psoriasis Working Group (BPWG). Een samenvatting hiervan wordt weergegeven in deze position paper.

 

Published ahead of print.

Olaratumab suggereert winst in behandeling weke-delensarcoom

Actuality
Heidi Van de Keere

Bevindingen van een open label, fase 1b-studie en van een gerandomiseerde fase 2-studie suggereren een rol voor olaratumab in de behandeling van weke-delensarcoom. Dat schrijven William Tap en collega’s in The Lancet.

Pembrolizumab bij gevorderd merkelcelcarcinoom

Actuality
Heidi Van de Keere

Een eerstelijnsbehandeling met pembrolizumab bij personen met merkelcelcarcinoom zou gepaard gaan met een objectieve respons van 56%. Zo suggereren de resultaten van een studie gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. Respons werd zowel gezien bij viruspositieve als virusnegatieve tumoren. 

Juridisch advies

Actuality
Ann Dierickx

Reclameverbod voor implantaten en fillers op websites van dermatologen.

 

Published ahead of print.

BBVDV: verslag van de bestuursvergadering van 10 juni 2016

Actuality

Belgische Beroepsvereniging voor Dermatologie en Venereologie

Klik hier om het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 10 juni 2016 te raadplegen.

Systemische sclerose: als het tijd is voor follow-up

Actuality
Interview op vraag van Actelion

Systemische sclerose is een heterogene aandoening die allerhande complicaties kan veroorzaken en op verschillende manieren kan evolueren. Dat roept natuurlijk vragen op over de manier waarop de patiënten het best worden gemonitord. Tekst en uitleg door professor Vanessa Smith en dokter Els Vandecasteele (UZ Gent).

 

Published ahead of print.