Vast remgeld raadpleging dermatoloog

Actuality
P.S.

De ministerraad keurde op voorstel van minister Maggie De Block de invoering van vaste remgelden goed voor de raadpleging van een arts-specialist door patiënten met een chronische dermatologische aandoening.

Melanoom: een adjuvante behandeling met ipilimumab verbetert de overleving

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Alexander Eggermont

Remming van CTLA-4 is doeltreffend gebleken bij een gemetastaseerd of een gevorderd melanoom. Dat is ook zo in geval van een adjuvante behandeling bij patiënten met een stadium III-melanoom die een hoog risico lopen. 

Copycat

Actuality
Katrien Vossaert en Sven Lanssens (Maldegem)

Bij een 66-jarige man wordt bij totale huidinspectie een ugly duckling-letsel gezien op de rug. Klinisch onderzoek toont een donker gepigmenteerd letsel met grillige vorm.

 

Published ahead of print.

Eilandflap: onbekend en onbemind ter sluiting van neusvleugelwonde?

Actuality
Erwin Suys (Kortrijk)

Wegnamen ter hoogte van de neus komen frequent voor in de dermatologische praktijk. Benigne letsels kunnen aangepakt worden met shave-excisie, curettage, CO2-laser of met kleine ellipsvormige excisie en primaire hechting. Grotere defecten noodzaken een flap of ent wanneer primair sluiten onmogelijk is of aanleiding geeft tot retracties.

 

Published ahead of print.

Maligne melanoma van de vulva

Actuality
Sophie Servaes en Bart Boone (Dienst Gynaecologie-Verloskunde, St-Andriesziekenhuis, Tielt)

Een 70-jarige dame presenteert zich op de raadpleging gynaecologie met vaginaal bloedverlies sedert meerdere maanden...

 

Published ahead of print.

Avelumab en gemetastaseerd merkelcelcarcinoom

Actuality
Heidi Van de Keere

Howard Kaufman stelde de resultaten voor van de JAVELIN Merkel 200-studie bij gemetastaseerd merkelcelcarcinoom (mMCC), een zeldzame maar agressieve vorm van huidkanker met een slechte prognose na metastasering...