Non-inferioriteits- en equivalentiestudies

Actuality
Fanny Buckinx, prof. Olivier Bruyère

Via non-inferioriteitsstudies, ook wel klinische equivalentiestudies genoemd, kan worden aangetoond dat de doeltreffendheid van een nieuwe behandeling niet te inferieur is aan die van een comparatorbehandeling. Aan de hand van dit soort studies kan echter niet worden aangetoond dat de doeltreffendheid van beide behandelingen volstrekt gelijkwaardig is. Eén van de vereisten voor deze studies is dat een verlies van doeltreffendheid wordt aanvaard in ruil voor andere voordelen.

Lokalisatie die ons de oren doet spitsen

Actuality
Ambre Bott, Pauline Lecerf, Ursula Sass, Anne Theunis, Bertrand Richert, Josette André

 [Interhospital Department Dermatology CHU Brugmann, UMC Sint Pieter, UKZKF, ULB, Brussel]

 

Een 43-jarige man van Marokkaanse origine, type 2-diabetespatiënt die niet wordt behandeld met insuline, werd naar ons doorverwezen wegens jeukende huidletsels aan het linkeroor, retro-auriculair en pariëtaal, die geleidelijk aan verschenen sinds 3 maanden. Behandeling met antibiotica lokaal en algemeen, antivirale middelen (aciclovir) en antihistaminica was niet doeltreffend.

 

Systematic review

Actuality
Charlotte Beaudart, Véronique Rabenda en prof. Olivier Bruyère

Een systematic review of systematisch literatuuronderzoek wordt meestal gebruikt om een samenvatting te maken van de resultaten van meerdere studies over hetzelfde onderwerp. Systematische literatuurstudies zijn dus heel belangrijk, in het bijzonder de voorbije jaren, waarin het aantal in de literatuur gepubliceerde artikelen is geëxplodeerd! Een systematic review wordt beschouwd als een onderzoek met een hoog wetenschappelijk bewijsniveau. Het staat aan de top van de piramide van de evidence-based medicine. Als het onderzoek van goede kwaliteit is, heeft het dus een hoger bewijsniveau dan gerandomiseerde gecontroleerde studies, cohortstudies, case-controlstudies…

Van psoriatische artritis naar coronaire atherosclerose

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

De prevalentie van coronaire atheroomplaten is verhoogd bij patiënten met psoriatische artritis zonder bewezen coronaire voorgeschiedenis.

Opdivo® nu terugbetaald voor 4 soorten kanker

Actuality

Sinds april 2016 werd de behandeling van kanker met Opdivo® (nivolumab) in België alleen vergoed voor gevorderd melanoom. Vanaf nu wordt het ook terugbetaald voor drie nieuwe types kanker: lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), gevorderd niercelcarcinoom (RCC) en recidiverend of refractair klassiek hodgkinlymfoom na autologe stamceltransplantatie en behandeling met brentuximab vedotin. 

“Als niets een antwoord geeft, blijf dan vragen stellen.”

Actuality
Laetitia Fameree en Olivier Vanhooteghem (CHU Ste-Elisabeth Namen, UCL)

Een man van 46 komt op consult voor een nageldystrofie van de linker grote teen die al ongeveer een jaar evolueert. Sinds kort is er een bruinachtige pigmentatie van de perifere huid. Tijdens de anamnese vertelt hij dat het met een trauma is begonnen...